Verenigingen & vrijwilligers

We zien dat steeds meer verenigingen en stichtingen kampen met het probleem dat bestuursfuncties lastig in te vullen zijn. Daardoor voelen vrijwilligers de druk dat ze te lang moeten doorgaan omdat er geen opvolging is. Deze steeds kleiner wordende groep wordt daardoor overbelast. Voor verenigingen en stichtingen geldt er steeds meer regelgeving en wordt de verantwoordelijkheid steeds groter.

Stretch

Wat willen we

  • dat de gemeente weer meer verantwoordelijkheid neemt in onderhoud en aanleg van voorzieningen voor sportvelden, accommodaties en wijkhuizen
  • actieve vrijwilligersondersteuning en één loket voor alle zaken voor verenigingen en vrijwilligers
  • sportbeleid
  • evenementenfonds
  • herzien subsidiëring/waardering van sport/ evenementen en activiteiten

Sportbeleid

- sportmonitor opzetten om inzicht te krijgen in welke wijken/dorpen kinderen minder bij sport zijn en daarvoor een actieplan maken
- oprichten sportkoepel in samenwerking met verenigingen waarin gezamenlijke functies/taken belegd kunnen worden, stimuleren onderlinge samenwerking
- duidelijke verantwoordelijkheid gemeente voor onderhoud en aanleg sportvelden en accommodaties
- sportbeleid als nieuw onderdeel opnemen in takenpakket van een wethouder

Vrijwilligersondersteuning

- ondersteuning en expertise op het gebied van accommodatiebeheer
- het gefragmenteerde aanbod van Leef, Rabobank en andere instellingen ter ondersteuning van verenigingen en vrijwilligers omzetten naar een structurele informatie voorziening in de vorm van een jaarlijkse informatie avond voor verenigingen en vrijwilligers waarin op basis van geïnventariseerde behoefte onderwerpen aan bod komen
- duidelijke verantwoordelijkheid gemeente voor onderhoud/nieuwbouw van gebouwen zoals wijkhuizen ,scouting, muziek, toneel en cultuur
- betere vrijwilligersverzekering

Herijking van subsidie

- naast het subsidiëren van jongeren bij verenigingen ook subsidiëren van bestuursfuncties en activiteiten die buiten de reguliere verenigingstaken vallen. Bijvoorbeeld de organisatie van activiteiten zonder winstdoelstelling voor inwoners zoals een marathon, shows, evenementen (zoals o.a. ijsfestijn en oranje-activiteiten), festivals (zoals o.a. Koz en @9Zero) . Uitwerken in herijking van subsidie voor verenigingen en stichtingen.

Er kan zoveel meer voor verenigingen/stichtingen en hun vrijwilligers

— CDA Deurne

Steeds meer verenigingen en stichtingen kampen met het probleem dat bestuursfuncties lastig in te vullen zijn. Daardoor voelen vrijwilligers de druk dat ze te lang moeten doorgaan omdat er geen opvolging is. Deze steeds kleiner wordende groep wordt daardoor overbelast. Voor verenigingen en stichtingen geldt er steeds meer regelgeving  en wordt de verantwoordelijkheid steeds groter. Denk bijvoorbeeld aan de bouw of renovatie van een clubhuis. Een vereniging of stichting moet bijna een bedrijf zijn met professionals om de zaak te runnen omdat de gemeente steeds meer taken bij vrijwilligers en organisaties neerlegt. Daarnaast zien we dat door corona vele verenigingen kampen met een terugloop van het ledenaantal waardoor het financieel moeilijker wordt om de boel rond te krijgen.

Stem 16 maart CDA Deurne

#onzekoers

Neem contact met ons op

Heb je nog vragen of wil je graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een bericht, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

  • Door gebruik te maken van het contactformulier ga je akkoord met de verwerking van je persoongegevens volgens onze Privacyverklaring
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×