Kandidaten

Tijdens de online Algemene Ledenvergadering van 5 januari 2022 is unaniem ingestemd met de kieslijst van CDA Deurne. Met deze kieslijst van 29 personen gaat CDA Deurne op volle koers en kracht de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 in.

  • Vernieuwend
  • Kennis
  • Spreiding
  • Ervaring
Stretch

1. Benny Munsters

(Zeilberg)

Benny heeft inmiddels enige tijd ervaring in de gemeentelijke politiek als raadslid. Naast zijn Raadslidmaatschap is Benny (39), eigenaar van het architectenbureau .EU architecture and urbanism, is hij vader van twee kinderen, Willem (6) en Anne (4), en woonachtig samen met Jeannette in de door hen gerestaureerde Kleuterschool aan de Blasiusstraat in Zeilberg. Binnen vele lopende dossiers heeft hij samen met de fractie een drive ontwikkeld om te willen WETEN wat er bij mensen leeft, het te BEGRIJPEN, en er iets mee te DOEN! Er kan in Deurne zoveel meer, met een stevige dossier aan gezond verstand, die keuze is er op 16 maart 2022, Team CDA Deurne, lijst 3.
Stretch

2. Carline Sterk

(Vlierden)

Ik ben Carline Sterk en woonachtig in Vlierden. En zoals wij in Vlierden zeggen: een dorp vol actie. En ik hou wel van een beetje actie en heel veel gezelligheid. En daarom vind ik het belangrijk dat Vlierden en de hele gemeente Deurne de faciliteiten behoudt die het heeft. Voor Vlierden geldt; een school, een kinderopvang maar ook een MFA en de verschillende verenigingen en stichtingen. Naast een fijne leefbare gemeente moet het ook een aantrekkelijke gemeente blijven en zelfs een beetje meer aantrekkelijk worden. Aantrekkelijk om te wonen maar ook aantrekkelijk om te verblijven als gast of toerist. Daarom vind ik het belangrijk dat er zorg gedragen wordt voor de fiets- en wandelpaden en dat de mooie Peel toegankelijk blijft, zowel voor ons als inwoner maar ook voor de bezoeker. Wil jij ook dat Gemeente Deurne een mooi, gezellige, actieve en leefbare gemeente blijft? Stem dan op mij: Carline Sterk, nummer 2 op lijst CDA Deurne.
Stretch

3. Riny van Leeuwen-Berkvens

(Zeilberg)

Riny van Leeuwen – Berkvens, woonachtig in de Zeilberg met man Tom en twee zonen, in verwachting van ons derde kind. Afgelopen 4 jaar heb ik mij met veel plezier als raadslid in mogen zetten voor een mooier Deurne. Als ik om mij heen kijk is dat werk nog lang niet af. Er zijn nog zoveel dossiers waar eindelijk eens verbetering in moet komen. En er kan zoveel meer! De volgende 4 punten moeten wat mij betreft sowieso boven op de agenda komen staan: 1) Na al die jaren praten en vergaderen over gymzalen, beweegvoorzieningen, scholen, wijkhuizen en het zwembad is het de hoogste tijd dat er nu eindelijk eens échte actie komt. Het pappen en nathouden van de zittende coalitie heeft tot nu toe nul resultaat opgeleverd (er is nog geen steen gelegd). Zeilberg, Neerkant, de Koolhof, Walsberg en het zwembad hebben lang genoeg gewacht. 2) Bij het aanbieden van zorg en ondersteuning moet de gemeente mensen meer centraal stellen. De gemeente moet ervoor zorgen dat inwoners de hulp die zij nodig hebben weten te vinden, moet praten mét mensen in plaats van over mensen en moet maatwerk aanbieden waar dat nodig is. Mantelzorgers, ouderen, inwoners met een beperking of chronische ziekte en de jeugd verdienen meer aandacht. 3) Rondom de verkiezingen hoor je van veel partijen dat ze voor het afschaffen van regels zijn. Ik heb de afgelopen 4 jaar als raadslid ervaren dat er bij de behandeling van concrete onderwerpen meer de neiging bestaat om regels in het leven te roepen, dan om er te schrappen. Als het aan mij ligt wordt dat de komende 4 jaar anders en gaan we serieus werk maken van deregulering. 4) Wat mij betreft wordt de hondenbelasting vandaag nog afgeschaft. Ik vind dit een oneerlijke belasting. Voor vogels, katten en pony’s hoeft ook geen belasting betaald te worden. En de opbrengsten worden niet gebruikt om poep op te ruimen maar vloeien naar de algemene middelen. Schaf deze belasting af en zet steviger in op handhaving van overlast. Vindt u ook dat het anders moet? Stem dan op nummer 3 van lijst 3 (team CDA Deurne).
Stretch

4. Leo Cuijpers

(St. Jozef)

Ik ben Leo Cuijpers, 54 jaar en woonachtig in de St. Jozefparochie met mijn gezin. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als commecieel directeur van een ICT opleidingsinstituut om zorg te dragen dat mensen hun kennis en vaardigheden verbeteren om zo actief een bijdrage te kunnen leveren in de ICT sector. Daarnaast vind ik het belangrijk een bijdrage te leveren aan onze maatschappij om het wonen en leven in Deurne beter te maken. Ik ben daarom trots een bijdrage te mogen leveren aan een evenement als de Heilight Parade. Maar ook als voorzitter van KDO Deurne te werken aan bijvoorbeeld een nieuw gymsportcentrum en bij de KNGU aan de opgave om ongewenst gedrag in de sport uit te bannen. Met enkele enthousiaste mensen werken we aan het burgerinitatief om het Sint Jozefpark mooi in te richten en om te bouwen tot een echte speelplek voor de kinderen in de Sint Jozefparochie. Het werken aan verbeteringen voor Deurne doe ik nu ook 15 jaar in de gemeenteraad en er is nog veel te doen. Immers er kan zoveel meer dan nu het geval is. Stem daarom op nummer 4 van het team CDA Deurne (lijst 3).
Stretch

5. Angelique van Berlo

(Neerkant)

Angelique v Berlo, al ruim 30 jaar woonachtig in de Neerkant. Er wordt al jaren gepraat over de Neerkant het wordt nu onderhand eens tijd dat er daadwerkelijk eens iets gaat gebeuren. Dus tijd voor actie. Neerkant moet leefbaar blijven met voldoende voorzieningen voor jong en oud. Kijk daarom ook naar de mogelijkheden ipv naar dat wat niet kan. Mijn motto is dan ook: Niet lullen maar poetsen.
Stretch

6. Theo Aarts

(Liessel)

Theo Aarts, woonachtig in Liessel, 64 jaar, getrouwd 2 kinderen en 4 kleindochters. Wil me graag inzetten voor de oudere generatie en natuurlijk voor de leefbaarheid en duurzaamheid in onze dorpen. Heb twee periodes in de raad gezeten en vrijwilligers werk gedaan vanaf mijn 17e jaar, momenteel bestuurslid tennisverenigning Liessel.
Stretch

7. Marjolein de Wit

(Zeilberg)

Ik ben Marjolein de Wit, 28 jaar, moeder van twee dochters en trotse boerin. Samen met mijn partner heb ik een vleeskalveren- en vleesveehouderij in Deurne. Dagelijks lopen (agrarische) ondernemers tegen wetgeving aan die van achter een bureau is bedacht en niet strookt met de praktijk, daar wil ik graag wat aan gaan doen. Als nummer 7 op de lijst CDA Deurne wil ik mij inzetten voor agrarisch ondernemerschap en het aanverwante buitengebied. Vind jij ook dat het anders moet? Stem dan 16 maart CDA Deurne, nummer 7.
Stretch

8. Michel van Kessel

(Koolhof)

Mijn naam is Michel van Kessel, 46 jaar oud, getrouwd met Andrea, 3 kinderen van 14, 11 en 10 jaar oud. Wij wonen met zijn vijfjes in de wijk Koolhof. Naast burgercomissie- en fractielid voor CDA Deurne ben ik ook actief als trainer/coach bij de jeugd en toernooicoördinator van sv Deurne, verder nog voorzitter van biljartvereniging De Peel. Verder ondersteun ik tijdens diverse activiteiten de wijkraad met han en spandiensten. Ook de komende 4 jaar wil ik me graag inzetten om Deurne maar vooral onze mooie wijk Koolhof nog mooier te maken. Veiligheid, gezellig wonen en een goede maatschappelijke voorziening voor activiteiten voor jong en oud staan boven aan mijn lijstje. Er kan zoveel meer in Deurne! Vindt u dat ook? Stem 16 maart op mij!
Stretch

9. Dirk Hoogendoorn

(Helenaveen)

Hallo, mijn naam is Dirk Hoogendoorn, melkveehouder in en inwoner van Helenaveen. Denkt u ook weleens: Waar draait het uiteindelijk eigenlijk om? Stem voor meer nuchterheid in politiek Deurne. Met een beetje speciale aandacht voor Helenaveen !!!
Stretch

10. Daan van Amelsfoort

(De Vennen)

Ik ben Daan van Amelsfoort, student 18 jaar oud en jullie nummer 10 voor de CDA van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De huizenmarkt zit letterlijk en figuurlijk op slot. Er kunnen zoveel meer zulke mooie huizen gebouwd worden. Zodat er in Deurne kinderen kunnen blijven opgroeien, waardoor we in ons prachtig dorp alle voorzieningen blijven behouden. Want ik en velen andere leeftijdsgenoten willen later ook in Deurne wonen. Daarom stem 16 maart, nummer 10 CDA Deurne.
Stretch

11. Rens van Stipdonk

(Heiakker)

Ik ben Rens (28 jaar) en woon samen met mijn vriendin in de Heiakker. Ik ben opgegroeid in de Sint-Jozefparochie en aan de Bakelseweg. In mijn dagelijks leven ben ik Business Controller bij Savant Zorg in Helmond. Met die achtergrond denk ik graag mee hoe we de ouderenzorg samen kunnen verbeteren en toekomstbestendig kunnen maken. Ook de woningkrapte is een onderwerp dat mij aan het hart gaat, waar het met name voor starters steeds moeilijker wordt om aan een huis te komen.
Stretch

12. Wil van Aerle

(Helenaveen)

Ik ben Wil van Aerle en ik woon met mijn gezin in het buitengebied van Helenaveen. Ik ben eigenaar van een milieuadviesburo en heb veel te maken met de wet- en regelgeving die de overheid ons allen oplegt. In die hoedanigheid heb ik een no-nonsens mentaliteit ontwikkeld, wat betekent dat ik niet klakkeloos iets voor waarheid aanneem. Ik ben voorstander van klare taal, met respect voor iedereen in de samenleving, mits dit wederzijds is. De basis hiervoor ligt in mijn opvoeding en diezelfde christelijke waarden geef ik ook door aan mijn kinderen. Als speerpunten voor het CDA kunnen bouw- en milieuaspecten en ruimtelijke ordening worden genoemd waarbij met name het agrarisch gebied mijn speciale aandacht heeft.’
Stretch

13. Romy Rijkers

(St. Jozef)

Stretch

14. Rinie Berkers

(Vlierden)

Ik ben werkzaam bij Simac IT NL in Veldhoven als Senior Operation Manager en vanuit die rol operationeel verantwoordelijk, met een groot beheer team, voor één van de grote accounts van Simac. Ik ben binnen de parochie in Vlierden actief als lid van de Gezinsvieringen werkgroep en ik ben voorzitter van de Oranjevereniging in Vlierden. Verder ben ik vaak betrokken bij initiatieven om mooie dingen voor de Vlierdense gemeenschap te organiseren. Daarom vind ik het behouden van leefbaarheid van kerk dorpen, voor groot en klein, een erg belangrijk onderwerp en wil ik me voor blijven inzetten, maar daar zul je als dorp ook zelf hard je best voor moeten doen. Ik hoop dat ik op jullie stemmen mag rekenen.
Stretch

15. Jan Maessen

(St. Jozef)

Ik ben actief als fractieondersteuner. Ik ben 50 jaar werkzaam geweest bij diverse gemeenten. Vanuit deze brede ervaring kijk ik naar het doen en laten van het college en de burgemeester. Hierbij heb ik vooral aandacht voor een integrale aanpak van de voorliggende dossiers, de positie van de burger en het lokale bedrijfsleven.
Stretch

16. Jos van den Berkmortel

(Deurne-Centrum)

Ik ben Jos van den Berkmortel en woon in Deurne centrum. Sedert een aantal jaren ben ik met vroeg pensioen en ben ik betrokken als bestuurder en vrijwilliger bij diverse Deurnese verenigingen en stichtingen. Ik vind het belangrijk dat er in Deurne een toegankelijke en betrouwbare overheid is waar burgers laagdrempelig een beroep op kunnen doen.
Stretch

17. Iwan Gijsbers

(Zeilberg)

Ik ben Iwan Gijsbers, 54 jaar, wonende in het buitengebied van Deurne-Zeilberg. Ondernemer en maatschappelijk actief als werkgroeplid van Agrarisch Zeilberg en voorzitter van DMG. Verder ben ik bestuurlijk actief bij Energyport Peelland, Parkmanagement Peelland en Ondernemend Deurne. Het is belangrijk dat Deurne ondernemende en innovatieve inwoners actief helpt en ondersteund. De gemeente maakt actief deel uit van onze samenleving en draagt hiermee bij aan een gezonde balans tussen werken, wonen, natuur en recreatie met respect voor elkaar. Om dit te realiseren moet de gemeente benaderbaar en toegankelijk zijn voor iedereen.
Stretch

18. Peter Verberne

(Vlierden)

Mijn naam is Peter Verberne. Mijn vrouw en ik hebben samen een Melkveebedrijf met als neventak Origineel overnachten op het boerenerf. Ook zijn we Educatieboerderij voor scholen waarbij veel leerlingen in een belevende boerderijles kunnen zien waar hun eten vandaan komt. Verder zijn we ook een werkpost voor stg.ORO. 1 Dag per week komen hulpboeren onder begeleiding ons assisteren op de boerderij. Dit betekent voor hen een mooie en zinvolle dagbesteding. SAMEN vormen wij de maatschappij.
Stretch

19. Arno Hendrix

(Walsberg)

Stretch

20. Malou Vonk

(Walsberg)

Ik ben Malou en woon samen met Joris en onze 2 dochters in het prachtige buitengebied van de Walsberg. Ik ben graag buiten om leuke uitstapjes te maken. Ik ben al bijna heel mijn leven lid van de scouting en al jong betrokken geweest bij de politiek via de jongerenraad. Ik vind het belangrijk dat er in begrijpelijke taal word gesproken en de jongeren vertegenwoordig worden. Laat jou stem niet verloren gaan! Stem CDA Deurne
Stretch

21. Hendry Hoogers

(Deurne-Centrum)

Stretch

22. Riek van Loon-Derikx

(Walsberg)

Stretch

23. Marc van Grinsven

(Zeilberg)

Ik woon mijn hele leven in Deurne, geboren in de Walsberg en de laatste 4 jaar woonachtig in de Zeilberg. In het dagelijkse leven werk als werkvoorbereider in de bouw. Onze kinderen moeten de kans krijgen om een betaalbare woning te kunnen huren of kopen. Door eenvoudigere bouwregelgeving kan sneller worden geanticipeerd op de vraag naar woningen. Voldoende aanbod voor iedere doelgroep zorgt voor een betere doorstroming van woningen met als gevolg minder snel stijgende woningprijzen.
Stretch

24. Jack Nooijen

(Neerkant)

Geboren 05-09-1936 Ben 62 jaar gehuwd geweest met Mies van Rijt, maar helaas overleden op 7 Augustus 2021. We hebben 4 kinderen, 2 meisjes en twee jongen allen getrouwd en 10 kleinkinderen 9 achterkleinkinderen. Ben 45 jaar werkzaam geweest als chef technische dienst bij `n wegenbouw bedrijf uit Helmond. Wegens verkoop van dit bedrijf vervroegd uitgetreden. Heb noch jaren les gegeven op de machinistenschool in Harderwijk En bijscholing gegeven bij berdrijven op de Nederlandse Antillen
Stretch

25. Renny van den Heuvel

(Deurne-Centrum)

"Als 81-jarige woon ik al 55 jaar samen met Wilma aan het Haageind. Onze 7 kinderen hebben het ouderlijk huis verlaten. Na 45 jaar bij Philips gewerkt te hebben, als laborant en Arbo-veiligheidskundige, ben ik uiteraard inmiddels gepensioneerd en genieten we van onze "vrijheid". Wat boeit me nog altijd? Sporten dus bewegen - natuur en milieu dus faunabeheer en De Ossenbeemd - vrijwilligerswerk dus je inzetten voor de samenleving bv. CDA- prettig blijven wonen zeker voor ons ouderen".
Stretch

26. Manolito van Bussel

(Deurne-Centrum)

Ik woon in Deurne centrum (Vlier Noord) en ben door mijn schoonvader Toon Aldenzee, ex wethouder, bij de CDA gekomen. Ik ben actief betrokken bij het begeleiden van enkele jeugdteams van s.v. Deurne en ook jaren actief geweest als trainer bij Taekwondo Center Deurne. Sport is belangrijk, niet alleen voor mij maar ook voor de jeugd. En daarom sta ik voor goede sportaccommodaties waar de jongeren zich kunnen ontwikkelen en hun vrije tijd goed kunnen besteden.
Stretch

27. Theo van Rijssel

(Vlierden)

Ik ben Theo van Rijssel, en kom uit Vlierden. Ik ben een echt verenigingsmens en ben dan ook te vinden bij scouting Vlierden, fanfare Wilhelmina en die Vlierlander Musikanten. De leefbaarheid in ons dorp vind ik een heel belangrijk punt.
Stretch

28. Josanne de Graaf

(Helenaveen)

Ik ben Josanne de Graaf uit Helenaveen. Moeder van twee prachtige meiden en getrouwd met Merijn Kappen. Als voorzitter van Jeugdwerk Helenaveen zet ik mij samen met vele vrijwilligers graag in om activiteiten te organiseren voor de kinderen uit ons dorp. Ik vind het belangrijk dat kinderen dichtbij huis (zelfstandig) naar activiteiten kunnen gaan. Wij zoeken daarom ook nadrukkelijk de samenwerking met andere verenigingen en de Dorpsraad. Want Helenaveen … dat zijn wij samen!
Stretch

29. Evert van Kampen

(Zeilberg)

Evert van Kampen,geboren en woonachtig in de Zeilberg, sinds de oprichting betrokken bij het CDA in heel Deurne. Ik vind belangrijk: Minder regels minder bureaucratie goede communicatie en rechtvaardigheid met gezond verstand.

Stem 16 maart CDA Deurne

#onzekoers

Neem contact met ons op

Heb je nog vragen of wil je graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een bericht, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

  • Door gebruik te maken van het contactformulier ga je akkoord met de verwerking van je persoongegevens volgens onze Privacyverklaring
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×